Tagged with " Bracia Kapucyni Prowincja Warszawska"

Śluby na Białorusi!

maj 31, 2013 by     No Comments    Posted under: Informacje

W dniach 24-27 maja grupa naszych braci na czele z wicerektorem br. Rafałem Sońtą wybrała się na uroczystość złożenia ślubów wieczystych br. Andrzeja Szestakowa na Białoruś.

DSC_05702013_bialorus 020

Relacja:

 25 maja 2013r w Wierchniedwińsku w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odbyło się bardzo ważne i radosne wydarzenie. Brat Andrzej Szestakow z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów złożył Panu Bogu swoje śluby wieczyste. Podczas Mszy Świętej którą celebrował wiceprowincjał kapucynów na Białorusi Andrzej Żelewicz, brat Andrzej na ręce wikariusza generalnego brata Stefana Kożucha uroczyście ślubował do końca swego życia żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, naśladując Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka z Asyżu.

W homilii, którą wygłosił wikariusz generalny br. Stefan Kożuch zaznaczył, że człowiek nigdy nie jest sam. On jest spokrewniony z samym Bogiem. Również dodał, że br. Andrzej wstąpiwszy do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów otrzymał dużą rodzinę, która go bardzo kocha. Potem br. Andrzej Żylewicz zapewnił, że nowy brat stał się cząstką, dużej rodziny kapucynów i zawsze może liczyć na wsparcie i pomoc braci. Na uroczystości ślubów wieczystych przybyło dużo kapłanów, delegacja braci z Polski, krewni brata Andrzeja oraz licznie zgromadzeni parafianie. Podczas całej uroczystości odczuwało się atmosferę miłości i porozumienia. Jakby każdy ze zgromadzonych był członkiem wielkiej rodziny franciszkańskiej.

„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!” (Flp 4. 4-5) Takie słowa zamieścił na swoim pamiątkowym obrazku br. Andrzej Szestakow. Gratulujemy bratu Andrzejowi złożenia profesji wieczystej i życzymy mu, aby przez całe życie odczuwał radość płynącą z oddania się Panu na drodze rad ewangelicznych.

Wiktoria Kołzun z Białorusi

Święcenia PREZBITERATU!

maj 20, 2013 by     No Comments    Posted under: Informacje

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w kościele na Poczekajce, zgodnie z tradycją, odbyły się święcenia prezbiteratu. Nowymi kapłanami są bracia: Mariusz Dunaj i Piotr Anusiewicz. Było to radosne święto całej wspólnoty Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, która wzbogaciła się o dwóch nowych kapłanów. W mszy uczestniczyło ok. 40 kapłanów z całej prowincji. Dwóch braci diakonów, którzy ukończyli sześcioletnią formację na klerykacie zostali wyświęceni przez J.E. ks. abp Stanisława Budzika, ordynariusza Lubelskiego.

Podczas homilii ksiądz arcybiskup mówił m.in. o wielkości Chrystusowego kapłaństwa, wielkości Boga ukrytego pod postaciami Chleba i Wina. Powoływał się na przykład bł. Jana Pawła II , który poświęcił tej tematyce wiele swoich rozważań. Mówił ,że każda Eucharystia powinna być głębokim wyznaniem wiary, pieśnią uwielbienia za dzieła jakich Bóg dokonał, ale również wezwaniem do ofiary z siebie. Zachęcał młodych kandydatów do kapłaństwa, aby podtrzymywali w sobie wielki poryw młodej duszy, aby swoją duszę dali Chrystusowi, skoro on sam za każdą duszę zapłacił wielką cenę najwyższej miłości.

IMG_3176

IMG_3230IMG_3222

W poniedziałek o godzinie 18.00, dzień po święceniach, bracia neoprezbiterzy celebrowali swoją pierwszą Eucharystię i udzielili zgromadzonym parafianom z Poczekajki i gościom prymicyjnego błogosławieństwa.

Homilię tego dnia wygłosił ks. prof. Henryk Witczyk. Mówił o kapłaństwie jako Sakramencie Chrystusa, który miłuję. Zachęcał aby nowi prezbiterzy naśladowali Chrystusa, który przebacza – miłość słuchającą – co najbardziej uwidacznia się w konfesjonale i posłudze osobą chorym i cierpiącym. Mówił o Ewangelii Miłości, której potrzebuje współczesny człowiek, a która wyraża się w modlitwie przemieniającej i nadającej sens życiu.

Ostatni czas był również czasem finalizacji sześcioletnich zmagań na polu intelektualnym czego owocem były obronione prace magisterskie. Br. Mariusz Dunaj napisał pracę pt. „Uwielbienie Boga za dzieła dokonane w życiu Maryi i Ludu Przymierza – /Łk. 2 ,46b – 55/” pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Henryka Witczyka. Zaś br. Piotr Anusiewicz prace na temat: „Spowiedź mężczyzn poświęconych szczególnej służbie Boga” napisanej po kierunkiem naszego współbrata prof. dr. hab. Andrzeja Derdziuka.

Dziękujemy Bogu za tak wspaniały dar i polecamy naszych braci waszej modlitwie.

br. Sebastian Piasek

IMG_3334IMG_3367

Fotogaleria z uroczystości:

[nggallery id=52]

Buszujący na Poczekajce!

maj 19, 2013 by     No Comments    Posted under: Informacje

 Obraz 049

15 maja br. gościliśmy na Poczekajce uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach. Ośrodek jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla młodzieży w wieku 13 – 21 lat, ujawniającej różnorodne zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. Przyjazd był okazją do wzajemnego spotkania i podtrzymania znajomości. Klerycy z WSD na Poczekajce od kilku lat prowadzą rekolekcje adwentowe i wielkopostne w Puławach. Tym razem udostępniony został młodzieży nasz ogród i część klasztoru. Spotkanie zawierało w sobie zarówno coś dla ducha jak i dla ciała. Była oczywiście modlitwa, krótką konferencję wygłosił br. Michał Gawroński. W naszym ogrodzie rozegrany został mecz, po którym zasiedliśmy do wspólnego stołu.

Obraz 040

Jeśli chcielibyśmy zawrzeć spotkanie w liczbach to:

-kapucyni strzelili 9 bramek,

-młodzież 6 razy trafiała do naszej siatki,

-była jedna kontuzja

-poszedł jeden garnek bigosu,

-cztery dzbanki kompotu,

-zostało po nas 38 talerzy do umycia.

Obraz 063

Salinger w jednej ze swoich powieści nakreśla obraz chłopców, którzy biegają w zbożu, łatwo się w nim ukryć, łatwo zanurkować. Pole żyta kończy się przepaścią, o której chłopcy nie wiedzą, ale wie ktoś kogo być może nie znają i nawet nie widzą. On jednak w tajemniczy sposób czuwa nad nimi, aby żaden nie wpadł do przepaści.

br. Borys Karczmarzyk

[nggallery id=53]

Pielgrzymka seminarzystów do Częstochowy w Roku Wiary!

kwi 19, 2013 by     No Comments    Posted under: Informacje

IMG_2594

W dniach 16-17 kwietnia 2013 r. odbyła się w Częstochowie IV Ogólnopolska Pielgrzymka Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych z całej Polski. Szczególnym powodem takiego wydarzenia był ogłoszony przez papieża emerytowanego Benedykta XVI ROK WIARY. Również wszyscy bracia z naszego kapucyńskiego seminarium udali się na pielgrzymi szlak. Pojechał z nami br. Rafał Sońta – wicerektor naszego seminarium oraz o. Dariusz Miastowski – ojciec duchowny. Był to czas trwania w radości paschalnej niedawnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego przy boku Maryi Królowej Polski. Całe wydarzenie było nasycone wieloma miejscami spotkania z Jezusem i jego Matką takimi jak: konferencja o. Raniero Cantalammesy – naszego współbrata – adoracja najświętszego sakramentu, uroczysta msza na wałach jasnogórskich, akta zawierzenia osób będących na drodze do kapłaństwa opiece Maryi Częstochowskiej, wspólnego apelu Jasnogórskiego oraz trwania przed Jezusem razem z Maryją. Wszyscy wrócili umocnieni słowem i modlitwą oraz pełni nadziei patrząc na drogę swojego powołania.  

IMG_2493IMG_2311

[nggallery id=50]

Relacja z pielgrzymki przygotowana przez portal www.gosc.pl:

http://gosc.pl/doc/1525176.Pracujcie-na-chwale-Boga-a-nie-wlasna

 

Zadaniem kapłana jest praca na chwałę Boga – mówił dzisiaj rano o. Raniero Cantalamessa, kaznodzieja Domu Papieskiego, w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie do seminarzystów z całej Polski, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Przestrzegał jednocześnie przed pracą dla własnej chwały, zaszczytów w Kościele i kariery.

 

Przed konferencją o. Cantalamessy, ks. Jarosław Stoś – przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce – podkreślił znaczenie modlitwy Maryi „Magnificat”. – To pieśń o Bogu w życiu Maryi – mówił ks. Stoś. – Jesteśmy na pielgrzymce nie po to, żeby opowiadać o sobie, ale żeby wspólnie opowiadać o Bogu w naszym życiu, by uczyć się od Maryi jak wielkie rzeczy Bóg uczynił w naszym życiu.

Uczestników IV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wyższych Seminariów Duchownych powitał abp Wacław Depo metropolita częstochowski. Podkreślił, że powołania są sprawdzianem żywotności chrześcijańskiej diecezji, parafii i rodzin. Abp Depo zaapelował o modlitwę o nowe powołania kapłańskie, by Polska nie przestała być ziemią powołań kapłańskich.

W konferencji o. Raniero Cantalamessa podkreślił, że potrzebujemy Ducha Świętego. Nawiązując do Soboru Watykańskiego II stwierdził, że to wydarzenie było nową Pięćdziesiątnicą dla Kościoła. Odnosząc się do sceny Zesłania Ducha Świętego opisanej przez Dzieje Apostolskie pytał seminarzystów, czy chcą idei o Duchu Świętym czy Ducha Świętego. Kaznodzieja Domu Papieskiego przypomniał, że już jesteśmy w czasie Pięćdziesiątnicy. – My teraz jesteśmy uczniami w Wieczerniku z Maryją w oczekiwaniu na Ducha Świętego – mówił o. Cantalamessa.

Nawiązują do dzieła św. Augustyna „O Państwie Bożym” kaznodzieja z Watykanu podkreślił, że w świecie dzisiejszym są dwa miasta. – Jest to miasto Szatana, miasto Babel, które zbudowane jest na miłości własnej, na szukaniu własnej chwały. Jest też miasto Boga, którego początek był w dniu Pięćdziesiątnicy, a które buduje się na miłości i na chwale Bożej – mówił. – Jeśli pracujemy dla własnej chwały, zaszczytów w Kościele, kariery, to pracujemy dla miasta Babel. Jeśli natomiast pracujemy dla miłości Chrystusa to pracujemy w mieście Boga.

Zwracając się do zebranych alumnów, zwrócił uwagę na to, że zadaniem kapłana jest praca na chwałę Boga. – Musicie widzieć cel waszych studiów, które nie są po to, aby robić karierę, ale pracować dla Boga. Proszę byście powiedzieli po polsku „Ja nie szukam swojej chwały, ja szukam chwały Chrystusa” – wołał o. Raniero.
Zaapelował do seminarzystów, by „Jezus nie był zbiorem doktryny, ale niech będzie Żywym Panem”. – Trzeba przejść od dogmatów chrystologii do Chrystusa – mówił o. Cantalamessa.

Po konferencji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, której przewodniczył bp Grzegorz Ryś z Krakowa. Po adoracji blisko 3 tys. seminarzystów wyruszyło w procesji maryjnej z kopią Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej na Jasną Górę. W trakcie procesji alumni rozważali tajemnice światła różańca świętego. Procesji przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Po procesji o godz. 13.00 na placu przed szczytem Jasnej Góry rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył kard. Mauro Piacenza, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, który wezwał alumnów do radykalnego pójścia za Chrystusem za cenę oddania życia.

Mszę św. z kard. Piacenzą koncelebrowali m.in. abp Celestino Migliore nuncjusz apostolski w Polsce, kard. Kazimierz Nycz, abp Wacław Depo, abp senior Stanisław Nowak, bp Jan Wątroba, bp Grzegorz Ryś oraz księża wychowawcy w polskich seminariach duchownych.

W homilii kard. Piacenza podkreślił, że serce zmęczone, pozbawione nadziei i zakryte w światowych granicach, takie serce nagle pod wpływem spotkania z Chrystusem dostaje dar wzajemności. Przebywanie przy Chrystusie determinuje tożsamość uczniów Chrystusa.

Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa przypomniał seminarzystom, że w tożsamości kapłańskiej zawiera się szczęście. Ta tożsamość jest równocześnie instytucjonalna i charyzmatyczna. Jest instytucjonalna, bo zostaje udzielona przez włożenie rąk biskupa w nieprzerwanej sukcesji apostolskiej, która pozwala nam dojść aż do kolegium Dwunastu Apostołów. Jest też charyzmatyczna, gdyż jest owocem nieustannego działania Ducha, który od Pięćdziesiątnicy, aż do kresu historii kształtuje oblicze Kościoła, jako komunii dla misji.

- Tożsamości kapłańskiej nie buduje się ani nie da się zbudować ludzkimi rękami, ona jest darowana i wymaga przyjęcia. Sekret autentycznej realizacji powołania polega więc na radykalnej wierności tej tożsamości, którą Chrystus nam daje, i która powoduje dzisiaj tak samo jak 2 tysiące lat temu intensywne pałania serca w piersi - kontynuował hierarcha.

Kard. Piacenza podkreślił, że kapłani są posłani, by służyć ludziom zwłaszcza ubogim i tym, którzy nie mają jeszcze radości poznania Chrystusa. – Wasze „tak”, najdrożsi przyjaciele, nie powinno być czysto intelektualne, ale wymaga zaangażowania całej waszej egzystencji w tej gotowości oddania życia, która jest nieodzownym elementem tożsamości dobrego pasterza. Wasze życie nie będzie ani szczęśliwe ani owocne, jeśli nie będzie autentyczne – zwrócił się do seminarzystów.

Ten, kto jest powołany do kapłaństwa, musi wiedzieć, że czekają go gwoździe, które przebiją ręce i nogi. Przebite ręce, które będą konsekrować chleb w ciało Chrystusa i odpuszczać grzechy, a nogi będą zmęczone nieustanną wędrówką, by głosić Ewangelie wszystkim ludziom. – Chrystus ogołocony na Krzyżu jest więc nieodzownym wzorem naszego kapłaństwa – dodał hierarcha.

W homilii kard. Piacenza zwróci uwagę na realizację cnoty ubóstwa, która oznacza oderwanie się dobrowolne od własnej woli, oderwanie od naturalnych uczuć i realizację czystości oraz oderwanie od przywiązania do dóbr ziemskich. Zachęcił seminarzystów, by w swoim życiu realizowali zasadę św. Benedykta: „Nic nie przedkładać nad miłość Chrystusa”. Ta zasad winna charakteryzować całą formację i kształtować sumienie. Purpurat podkreślił również prymat formacji duchowej i duszpasterskiej. Wymaga tego rozwinięta sekularyzacja, jak również rzeczywistość kościelnej odnowy. Niebezpieczeństwo, jakie rodzi się bez sfery duchowej to wyjałowione serce – przypomniał kard. Piacenza słowa papieża Franciszka.

Podczas Eucharystii klerycy wypowiedzieli uroczyste „Credo”. Na zakończenie Mszy św. słowo do seminarzystów skierował nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Najpierw podziękował im za to, że odpowiedzieli na głos Jezusowego powołania. „W ten sposób stajecie się nadzieją Kościoła, i nadzieją nas kapłanów” – podkreślił. Życzył wszystkim przyszłym kapłanom radości, by „byli w dzisiejszym świecie żywymi świadkami radości, którą daje nam Chrystus, i która jest prawdziwym narzędziem nowej ewangelizacji”.

Do zgromadzonych zwrócił się również metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.- Jesteście szczególnymi adresatami Roku Wiary. To od waszej wiary, od zaufania Chrystusowi, od waszej miłości, zależeć będzie tak wiele w Kościele w Polsce, i w całym dziele nowej ewangelizacji – powiedział kard. Nycz.

Całą społeczność polskich seminariów duchownych zawierzył Matce Bożej abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. „Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa, Jedynego i Wiecznego Kapłana, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu. Przychodzimy do Ciebie jako wspólnoty Wyższych Seminariów Duchownych diecezjalnych i zakonnych w Polsce, aby w Roku Wiary na nowo rozpoznać tajemnicę własnych powołań i przylgnąć do Twojego Syna”, modlił się abp Depo.

Bezpośrednią okazją do pielgrzymowania polskich seminarzystów na Jasną Górę było wspólne wyznanie miłości do Chrystusa w Roku Wiary oraz zawierzenie wspólnot seminaryjnych i dzieła nowych powołań Matce Bożej.
W tym roku przypada również 450. rocznica zakończenia Soboru Trydenckiego. Jednym z jego owoców było powołanie do istnienia w Kościele seminariów duchownych. Pielgrzymka na Jasną Górę była więc także dziękczynieniem za ponad cztery wieki kapłańskiej formacji w seminariach.

 

Przyśpieszamy przyjście wiosny!

kwi 16, 2013 by     No Comments    Posted under: Informacje

W dniu 13 KWIETNIA 2013 r. rozpoczęliśmy w naszym seminarium wielką akcje przyśpieszania przyjścia wiosny. Postanowiliśmy pomóc wiośnie, bo przy naszym poczekajkowym klasztorze miała spore problemy z zadomowieniem. Ruszyliśmy do pracy rozbrajania gór śniegu piętrzących się wokół naszego Kościoła. Na dworze panowała piękna wiosenna atmosfera, temperatura wynosiła 18 ” C. a my łączyliśmy „przyjemne z pożytecznym”.
IMG_2226

Choć szczerze wolimy , aby w następnym roku nie trzeba było jej pomagać i pojawiła się zgodnie z terminem ;-)

IMG_2255

IMG_2247

Zapraszamy do galerii:

[nggallery id=49]

Zmarł wieloletni „wychowawca” seminaryjny!

kwi 9, 2013 by     No Comments    Posted under: Informacje
W Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w wigilię swoich urodzin, 6 kwietnia po godzinie 22 w szpitalu przy Al. Kraśnickiej w Lublinie, w wieku 81 lat odszedł do Pana w opinii świętości br. Kalikst Marian Kłoczko.

Oddany Bogu w modlitwie, Kościołowi w pracy,

Zakonowi w braterstwie, Ubogim w służbie,

foto 204

Przez całe swoje życie zakonne pełnił posługę stolarza. Zawdzięcza mu się wiele prac stolarskich; np. w kościele i klasztorze na Poczekajce w Lublinie – między innymi jego dziełem jest drewniany sufit w kościele, drzwi, okna. W klasztorze lubelskim który jest również seminaryjnym spędził prawie 40 lat swojego życia zakonnego. Zapisał się w pamięci jako brat prosty, radosny, rozmodlony, wrażliwy na potrzeby ludzi, wielki czciciel Matki Bożej. Przez swoją postawę gorliwej pracy i głębokiego rozmodlenia był wspaniałym wzorem dla wielu pokoleń braci z naszego seminarium. Budował swoją prostotą, rozmodleniem oraz wiernością powołaniu i codziennemu zakonnemu stylowi życia.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się we wtorek 9 kwietnia o godzinie 11.00 w kościele na Poczekajce (Al. Kraśnicka 76, Lublin).  Po uroczystościach w kościele ciało zostało złożone w grobie zakonnym przy ul. Lipowej. Bogu niech będą dzięki za brata Kaliksta.
[nggallery id=47]

Zdjęcia z pogrzebu:

[nggallery id=48]

Zjazd Rodziców

kwi 8, 2013 by     No Comments    Posted under: Informacje

W II niedziele Wielkanocy –  Miłosierdzia Bożego – odbyła się w naszym seminarium wyjątkowo rodzinna uroczystość. Był to dzień corocznej wizyty rodziców naszych braci kleryków.  Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w naszym parafialnym kościele na poczekajce, o godzinie 10.00. Ofiara Eucharystyczna była sprawowana w intencji rodzin naszych braci oraz za zmarłych Rodziców i Krewnych.

IMG_1771

 

Następnym punktem programu było spotkanie rodziców z wychowawcami naszego seminarium: rektorem i wicerektorem. Na spotkaniu każda rodzina otrzymała książkę na temat naszego wyznania wiary.

IMG_1778

Po spotkaniu wszyscy przeszli na wspólną Liturgie Godzin do chóru zakonnego.

IMG_1813

Po wspólnej modlitwie miał miejsce uroczysty obiad w naszym refektarzu. Znalazł się również czas na spacer, słodkie ciastko i herbatę.  Po wspólnej koronce do Miłosierdzia Bożego zakończyliśmy dzień spotkania rodziców ze swoimi synami.

Galeria zdjęć z wydarzenia:

[nggallery id=46]

Alleluja Chrystus Zmartwychwstał!

mar 31, 2013 by     No Comments    Posted under: Informacje

 Lublin, Wielkanoc 2013

c4cc73c1987514be

Alleluja

Chrystus Zmartwychwstał!

„Pierwszego dnia tygodnia” nasz Pan Jezus Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał (Mt 28,1). Tam, gdzie królowała śmierć, objawiło się Życie, Ten, który był umarły, teraz żyje (Ap 1,18). Oto zajaśniał nowy dzień – dzień zwycięstwa i radości.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam, abyście trwali mocni w prawdziwej wierze, niezachwianej nadziei i płonęli ogniem doskonałej miłości, który zapala innych. Niech Zmartwychwstanie Pańskie dokonuje się w Waszych sercach każdego dnia!

Wspólnota braci kleryków i wychowawców z WSD Kapucynów w Lublinie

zmartwychwstanie

O św. Franciszku i papieżu Franciszku słów kilka…

mar 26, 2013 by     No Comments    Posted under: Czytelnia

Historia imienia papieża Franciszka!

wp103

„Napracowaliście się, co?”. W ten sposób Papież Franciszek zwrócił się do dziennikarzy, którzy wypełnili aulę Pawła VI na pierwszym spotkaniu z nowym Ojcem Świętym. A ten w pierwszym rzędzie wyraził im wdzięczność za medialną obsługę ostatnich wydarzeń w Watykanie. Nie była ona sprawą prostą, zważywszy złożoność tej rzeczywistości, jaką jest Kościół.

„Wydarzenia kościelne oczywiście nie są bardziej skomplikowane, niż polityczne czy ekonomiczne – mówił Papież. – Mają jednak pewną szczególną charakterystykę: odpowiadają logice, która zasadniczo nie jest właściwa dla kategorii – by tak rzec – świeckich. I właśnie dlatego nie jest łatwo je interpretować i przekazywać szerokiej i zróżnicowanej publiczności. Kościół bowiem, będąc oczywiście również instytucją ludzką, historyczną, ze wszystkim co to oznacza, nie ma natury politycznej, ale w istocie duchową: jest Ludem Bożym. Świętym Ludem Bożym, który idzie na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Jedynie w tej perspektywie można zdać sobie sprawę z tego, czym Kościół katolicki żył również w ostatnim czasie”.

206480_epa03622338_34

Zdając sobie sprawę z zainteresowania dziennikarzy jego osobą, Papież odniósł się do jednej z najczęściej stawianych kwestii: dlaczego przyjął imię Franciszek i który ze świętych mu patronuje? Postanowił zatem opowiedzieć rzecz całą od początku:

„Podczas głosowania siedział koło mnie mój wielki przyjaciel kard. Claudio Hummes. Gdy sprawy przybrały niebezpieczny obrót, on mnie podtrzymywał na duchu. A gdy przewaga głosów osiągnęła dwie trzecie, rozległy się oczywiście brawa, że wybrano Papieża. Wtedy on mnie objął i powiedział: »Nie zapominaj o ubogich!«. I te słowa zapadły mi w serce: ubodzy, ubodzy… Skojarzyło mi się to ze św. Franciszkiem z Asyżu. Potem pomyślałem o wojnach, a tymczasem dalej liczono głosy. Franciszek to człowiek pokoju. I tak przyszło to imię, tak z serca: Franciszek z Asyżu. Człowiek ubóstwa, człowiek pokoju, człowiek, który kocha i troszczy się o stworzenie, a my teraz wszak nie mamy najlepszych relacji ze stworzeniem… Ach, jak bym chciał Kościoła ubogiego dla ubogich…! A potem niektórzy zaczęli sobie robić żarty: »Powinieneś przyjąć imię Hadrian, bo Hadrian VI był reformatorem, a potrzeba reform«. Inny powiedział: »Nie, lepiej powinieneś nazwać się Klemensem«. »A to czemu?». »Byłbyś Klemensem XV i tak odegrałbyś się za Klemensa XIV, który skasował Towarzystwo Jezusowe«. Tak sobie żartowano…”.

634992877270653252

Papieskie słowa dziennikarze wielokrotnie przerywali brawami. Ojciec Święty zaskoczył też sposobem udzielenia błogosławieństwa, w którym zabrakło znaku krzyża.

„Wielu z was nie należy do Kościoła katolickiego, inni są niewierzący – wyjaśnił Franciszek. – Z serca udzielam tego błogosławieństwa każdemu z osobna, szanując sumienie każdego z was, jednak wiedząc, że każdy z was jest dzieckiem Bożym. Niech Bóg was błogosławi”.

tc/ rv

Za: Radio Watykańskie, 16 marca 2013 r.

O św. Franciszku słów kilka!

francesco

Od 13 marca oczy wszystkich wiernych i całego świata skupiły się na nowo wybranym papieżu Franciszku. Zdziwienie i zaskoczenie udzieliło się niemal każdemu, ponieważ jest to zakonnik – jezuita, wybierający imię św. Franciszka z Asyżu.

Można powiedzieć, że papież rozpoczął swoją pierwszą katechezę obierając właśnie imię świętego Asyżanina. Co ono może tak naprawdę oznaczać dla nas wiernych? Niektórzy w komentarzach medialnych twierdzą że będzie to papież dialogu i miłości do świata stworzonego – taki eko-papież. W innych komentarzach podkreśla się, że będzie to pontyfikat z opcją na rzecz ubogich. Kolejni mówią o działalności misyjnej, a szczególnie dialogu z islamem. Wydaje mi się, że takich znaczeń misji papieża Franciszka będziemy odkrywali więcej i wszystkie mają w sobie jakąś rację, ale trzeba tutaj sięgnąć do czegoś o wiele bardziej podstawowego, a mianowicie do relacji: św. Franciszek z Asyżu – Kościół.

Papież przez wybór tego imienia pokazuje drogę dla Kościoła. Dlatego będę chciał pokazać kilka aspektów „franciszkowego” Kościoła. Oczywiście Biedaczyna z Asyżu nie chciał reformować Kościoła, nie było to jego zadaniem, ani drogą Faktycznie wystosowywał listy wobec rządzących i duchowieństwa, w których przypominał o godności i świętości Eucharystii, ale nigdy nie było to w opozycji do Kościoła. Nie gromadził towarzyszy przy sobie, aby przy ich pomocy uzdrawiać palące rany Kościoła (por. K. Esser, AK 88, 1977). Owo sławne „Franciszku idź odbuduj mój Kościół” znajdujemy w pierwszych życiorysach o Świętym (por. 3T 5, 7-8). Biografowie chcieli przez to wydarzenie i słowa pokazać jaki był skutek ruchu ewangelicznego, czyli odbudowa Kościoła. W Pismach Asyżanina natomiast możemy znaleźć jego autografy – bezpośrednie opinie i myśli.

Catholice observemus

Franciszek 006 color

W kilku miejscach Pism możemy odnaleźć takie słowa jak choćby: „wszyscy bracia niech będą katolikami, niech żyją i mówią po katolicku. Gdyby któryś słowem lub postępowaniem odstąpił od wiary i życia katolickiego i nie poprawił się, należy go z naszego braterstwa zupełnie usunąć” (1 Reg 19, 1-2). W innym miejscu mówi o „byciu katolikiem” (2LW 35) lub życiu w duchu katolickim, a dokładnie w posłuszeństwie Kościołowi (T 34). Franciszek pragnie, aby zawsze on i jego bracia byli pod opieką Kościoła, dlatego prosi o kardynała protektora, który by „kierował tym braterstwem, opiekował się nim i utrzymywał je w karności. abyśmy zawsze poddani i położeni pod stopy tego świętego Kościoła, ugruntowani w wierze katolickiej, zachowywali ubóstwo i pokorę i świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa” (2Reg 12, 4-5). Widać z tych tekstów jak „bycie katolikiem” i „życie w duchu katolickim” dla Franciszka jest ważne. Nie jest to jedynie prawne ustawienie się wobec hierarchii Kościoła, którą akceptuje i szanuje, ale sposób w jaki Franciszek realizuje Ewangelię.

Doświadczanie wiary Franciszka od samego początku zakorzenione jest w Kościele, co pokazuje gest wyrzeknięcia się własnego ojca Piotra Bernardone i wstąpienie w stan pokutniczy Kościoła. Franciszek poddaje się formacji Kościoła. W średniowieczu natomiast za wszystkie stany duchowne odpowiedzialny był biskup. Asyżanin przez trzy lata poszukuje właściwego sobie miejsca, na tej drodze towarzyszy mu biskup miejsca Gwido. To właśnie ten biskup pomaga później św. Klarze w ucieczce „ze świata” i poleca Franciszkowi, aby ten wykonał gest strzyżenia włosów jaki przypadła biskupowi przy przyjmowaniu do klauzury. Biedaczyna z Asyżu do tego stopnia szanuje Kościół i hierarchię że „nie chce dopatrywać się w nich grzechu, ponieważ rozpoznaje w nich Syna Bożego” (T 9). Niezwykłym jest fakt, że Święty w żadnym z pozostawionych tekstów nie krytykuje Kościoła, chociaż nie jest ślepy i widzi grzech oraz słabość w szeregach duchownych i zakonników. Jedyne działanie, które wykonuje to prośba, abyśmy „wszyscy wytrwali w prawdziwej wierze i pokucie” (1Reg 23, 7)

Świadectw potwierdzających to podporządkowanie Franciszka Kościołowi jest więcej. Być posłusznym Kościołowi jest jednoznaczne z pewnością wzrostu wiary. Franciszek czuje się bezpiecznie i doświadcza, że tylko w Kościele może znaleźć przestrzeń do realizowania Ewangelii.

Ecclesia fraternitas

krzyz_franciszkanski

Trwanie w posłuszeństwie i w duchu katolickim pozwala Franciszkowi na coś niezwykłego, czyli prawdziwe braterstwo. Sposób życia jaki obiera Franciszek, czyli pójście śladami Chrystusa – „sequi vestiga Christi” (1Reg 1,1) w sposób dosłowny, radykalny i bez wyjaśnień jest zaoferowany wszystkim wiernym niezależnie od stanu (por. 1 Reg 23, 7). To mocno uwidacznia się w pierwszej wspólnocie braterskiej do której jednakowo wstępują duchowni i świeccy, bogaci i biedni, wykształceni i prości. Co więcej wspólnota powstaje spontanicznie, to braci przychodzą do Franciszka, a nie na odwrót, dlatego w Testamencie Poverello powie: „Dominus dedit mihi” – Pan dał mi braci (T 14). Rzeczywistość bycia obdarowanym i dawania będzie w życiu wspólnoty czymś niezwykle charakterystycznym. To braterstwo zbudowane na życiu Ewangelią i wierności Kościołowi staje się ruchem o ogromnej sile oddziaływania. Franciszek bez żadnych środków finansowych mobilizuje rzesze ludzi do życia ewangelicznego. Wystarczyło dwunastu braci, aby tysiące wiernych zapragnęło żyć Ewangelią. Człowiek, który żyje duchem Ewangelii w Chrystusie staje się bratem wszystkich. Będzie dla nich bratem ponieważ naśladując ubóstwo i pokorę Pana, gotów jest służyć wszystkim, a to znaczy być „minores” – mniejszym. (por. K. Esser, AK 88, 1977).

Czyli tak naprawdę to, co daje Franciszek i bracia wiernym to życie Ewangelią „sine glossa” – bez wyjaśnień z całym radykalizmem i autentyzmem. Jeśli Jezus Chrystus tak czynił i mówił to po, co szukać innej drogi wystarczy podążać Jego śladami od Betlejem do Kalwarii i zmartwychwstania.

Asyżanin mówił: „A ci, którzy przychodzili przyjąć ten sposób życia, rozdawali ubogim wszystko, co mogli posiadać i zadowalali się jedną tuniką połataną od spodu i z wierzchu, sznurem i spodniami. I nie chcieliśmy mieć więcej” (T 16-17). Franciszek nie nakazywał ubóstwa ono po prostu wypływało samo z życia. Owo „nie chcieliśmy mieć więcej” pokazuje całego Franciszka, który żyje tym co najistotniejsze. Nie są mu potrzebne przywileje, pieniądze, środki materialne, budynki, klasztory czy wykształcenie. Można powiedzieć, że dla Franciszka tym, co jest wymagane to relacja z Chrystusa i relacje w Kościele, między braćmi i siostrami. Biedaczyna pokazuje to przez personifikowanie np. ubóstwa nazywając je „panią” (TS 4) tak samo czyni mówiąc o Kościele jako Matce (TS 5). Świat wiary Franciszka to świat relacji, a nie układów i zależności ekonomicznych.

Franciszkanom niezwykle trudno jest powiedzieć jaki jest ich charyzmat, ponieważ droga Franciszka to droga chrześcijanina, to droga odkryta w Kościele na wskroś ewangeliczna, dostępna dla każdego nawet dla papieża.

Habemus papam Franciscum

00022MLJ67I0E0VG-C116-F4

Papież wybierający Franciszka jako sztandar pontyfikatu przyjmuje nie tylko doświadczenie Biedaczyny z Asyża, ale również pokazuje nam o jaki Kościół może mu chodzić. A mianowicie Kościół, który niesie w sobie jedną prawdę o Chrystusie. Kościół, któremu pragnie być posłuszny i poddany, co można było zauważyć w zwracaniu się do kardynałów oraz do wiernych prosząc ich o modlitwę. Papież Franciszek pragnie być podany i posłuszny wszystkiemu co jest Chrystusowe. Zwraca się do kardynałów jak do braci, mówił: „moi bracia kardynałowie poszli na koniec świata wybrać papieża”, co więcej wraca z nimi autobusem, podchodzi do recepcji, aby zapłacić za pobyt w hotelu. Na homilii w kaplicy sykstyńskiej mówi bezpośrednio, krótko i konkretnie. Posługuje się ubogimi środkami, a tym samym wzbudza ogromny entuzjazm. Wydaje się, że określenie jakie otrzymał będąc Arcybiskupem Buenos Aires – ubogi jezuita, mówi nie tylko o zewnętrznym wyrazie jego osoby, ale przede wszystkim o relacji jaką przeżywa wobec Boga.

Czy będzie to pontyfikat powrotu do głoszenia ewangelii ubogimi środkami, bez zabezpieczeń i bez kompromisów? Czy idea prawdziwego braterstwa opartego na Franciszkowym „Pan dał mi braci” będzie mocno przebijała się przez papieża Franciszka? Czy będzie to czas ewangelizacji bezpośredniej, wychodzącej naprzeciw ludzi jak do braci i sióstr? Czy będzie to czas bycia wśród ludzi jako brat, papież, Franciszek? Możemy się tego domyślać, ale możemy mieć też nadzieję, że zarówno św. Franciszek jak i papież Franciszek są dla nas otwartą księgą skąd przebiją światło Ewangelii Chrystusa – Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, ubogiego i pokornego Sługi braci i sióstr.

br. Łukasz Pyśk OFMCap /za fronda.pl

Wielkopostne rekolekcje dla bezdomnych!

mar 24, 2013 by     No Comments    Posted under: Informacje

W dniach 17 -21 marca 2013 r. już po raz VIII odbyły się świąteczne rekolekcje dla osób bezdomnych z terenu miasta Lublina. Po raz kolejny bracia kapucyni oraz grono wolontariuszy zabrało około 40 mężczyzn, bez dachu nad głową do „Domu spotkania” w Dąbrowicy pod Lublinem aby wlać w serca nadzieje.

DSC_1828

Tegoroczne rekolekcje poprowadzili bracia ponowicjusze z naszego klasztoru na Krakowskim Przedmieściu, br. Michał Gawroński oraz wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Lublinie. Głoszącym słowo nawrócenia wielkopostnego był br. Dariusz Miastowski – ojciec duchowny naszego seminarium.

Organizatorzy serdecznie dziękują za wszelaką pomoc okazaną przy organizacji rekolekcji.

posłuchaj więcej w radiu ER:

http://radioer.pl/informacje/archiwum/3/2013-03/23774/

http://radioer.pl/informacje/archiwum/3/2013-03/23598/

Galeria zdjęć:

[nggallery id=45]

Szukaj

Kalendarz

Styczeń 2015
N P W Ś C P S
« gru    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031