Tagged with " Poczekajka"

Dzień walki z trądem!

sty 25, 2015 by     No Comments    Posted under: Informacje

stop trad male

25 stycznia  br. obchodziliśmy 62 Światowy Dzień Trędowatych. Była to okazja do objęcia modlitwą tych, którzy cierpią na jedną z najstarszych i najstraszniejszych chorób, jakie zna ludzkość. W ciągu ostatnich 25 lat dzięki zastosowaniu polichemioterapii wyleczono kilkanaście milionów trędowatych. Jednak każdego roku notuje się około 200 tysięcy nowych zachorowań.

IMG_2881IMG_2886IMG_2903IMG_2921

 Po latach gwałtownego spadku liczby trędowatych, od kilku lat liczba chorych pozostaje na tym samym poziomie. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest ubóstwo, brak wystarczająco rozwiniętych struktur sanitarno-medycznych i oświaty w krajach misyjnych. Dlatego, podobnie jak w latach ubiegłych, w ostatnią niedzielę stycznia z myślą o osobach chorych na TRĄD  bracia z naszego seminarium tradycyjnie zorganizowali kiermasz ciast. W przykościelnej kawiarence „U Franka” można było kupić wyroby cukiernicze. Po każdej mszy świętej wolontariuszki  i bracia dawali możliwość złożenia cegiełki na walkę z chorobą TRĄDU i zabrania do domu słodkiego poczęstunku.  Ciasta i drożdżówki przynieśli nasi parafianie,członkowie wspólnot oraz lubelskie piekarnie i cukiernie.  Dziękujemy wszystkim za wsparcie tej inicjatywy.

Dziękujemy za ofiary złożone przy tej okazji! Pomoc w tym roku trafi do Kenii w Afryce.COTE D'IVOIRE-SANTE

Zimowa sesja egzaminacyjna!

sty 21, 2015 by     1 Comment     Posted under: Informacje

zz-indeks

Rozpoczyna się powoli „gorący” czas zaliczeń i egzaminów, związany z zaliczeniem i zdaniem na uczelniach przedmiotów semestru zimowego. Czas ten gorączkowo przeżywają zarówno studenci jak i nauczyciele akademiccy. Wielu zabiega w tym względzie o pomoc Pana Boga i jednocześnie solidnie przygotowuje się do tych wyjątkowych wydarzeń. Studentkom i studentom życzymy pomyślnego zdania wszystkich egzaminów, a wykładowcom nieskończonej cierpliwości i wielkiego miłosierdzia wobec zdających egzaminy. Tym, którzy pragną, żeby się za nich modlić, obiecujemy modlitwę i polecamy ich Duchowi Świętemu.

wielkie_rekolekcje

29 stycznia 2015 r. rozpocznie się sesja egzaminacyjna w naszym seminarium w ramach sesji zimowej studentów KUL. Potrwa ona w tym roku dwa tygodnie i zakończy się 11 lutego. Prosimy o modlitwę w intencji wszystkich braci z naszego seminarium na czas egzaminów.

 

Rok życia Konsekrowanego!

gru 9, 2014 by     No Comments    Posted under: Czytelnia

Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016  w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.

LOGO ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papież powiedział:  „życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są „żywymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego.

 

W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Warto sobie uświadomić że jest ich ponad dwa razy więcej niż kapłanów (410 tys.). Wszystkie te osoby oddają całych siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie Jezusa na drodze rad ewangelicznych. Bez ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie Kościoła. Mówił o tym 2 lutego 2013 roku papież Franciszek: Pomyślmy jednak, co by było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych w szpitalach, na misjach, w szkołach. Wyobraźcie sobie Kościół bez sióstr zakonnych! Nie można sobie tego wyobrazić. One są tym darem, tym zaczynem, który prowadzi naprzód Lud Boży.

establishment-of-the-manger-at-greccio
W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych, a to oznacza, że  co tysięczny Polak i Polka jest osobą konsekrowaną. Żyją obok nas i między nami. Od setek lat  modlitwą, pracą i świadectwem  ubogacają życie Kościoła i społeczeństwu. Tak bardzo wrośli w naszą codzienność, iż współcześnie prawie ich nie zauważamy. Niewiele też o nich słychać w mediach, a przecież prowadzone przez nich szpitale, domy opieki społecznej, szkoły i przedszkola, różnorakie dzieła charytatywne, służą nam i naszym rodzinom. Przecież tak wielu z nas korzysta z posługi sakramentalnej osób konsekrowanych, nawiedza prowadzone przez nich sanktuaria, czyta wydawane przez nich książki, słucha i ogląda zakonne media. Nikt z nas nie może też powiedzieć, iż nie jest dłużnikiem sióstr klauzurowych, które modlą się nieustannie i ofiarują swoje życie za nasze zbawienie.
Papież Franciszek dał nam wszystkim bardzo dobrą sposobność, byśmy na nowo odkryli wartość całkowitego poświęcenia się Bogu, którego  świadkami są osoby konsekrowane. Byśmy także lepiej poznali życie i specyfikę powołania tych ludzi, którzy zrezygnowali z kariery, z założenia rodziny, dla większego dobra, jakim jest Bóg. Zachęcamy Was wszystkich, Bracia i Siostry, do większego zainteresowania się życiem osób konsekrowanych. Często blisko waszych domów jest jakiś klasztor, czy dom zakonny. Zainteresujcie się codziennością osób, które w nich żyją, nawiążcie z nimi osobisty kontakt, spróbujcie zrozumieć, dlaczego wybrali taką drogę. Pomoże to w głębszym zrozumieniu własnego powołania oraz odpowiedzialności za dar życia, który otrzymaliśmy wszyscy od Boga.

Kapucyni
W ciągu najbliższego roku będzie też wiele wydarzeń, organizowanych po to, byśmy uświadomili sobie lepiej rolę osób konsekrowanych w Kościele. Będziemy mogli poznać bogactwo ich charyzmatów, niezwykłe życie świętych, różnorodność dzieł, które prowadzą. Niech to wszystko prowadzi nas do dziękczynienia Bogu, który nieustannie wzywa kobiety i mężczyzn, by świadectwem życia konsekrowanego potwierdzali głęboką myśl świętej karmelitanki Teresy z Avila, iż „temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy.”
Niech Rok Życia Konsekrowanego, który rozpoczniemy w pierwszą niedzielę adwentu, będzie również okazją do modlitwy za tych którzy realizują swe powołanie w zakonach w Instytutach Świeckich, czy w Indywidualnych Formach Życia Konsekrowanego. Niech będzie czasem modlitwy o nowe, święte powołania do służby Bogu i ludziom we wspólnocie Kościoła.

Bp Kazimierz Gurda
Przewodniczący Komisji
ds. Życia Konsekrowanego KEP

Dzień z życia kleryka!

gru 8, 2014 by     No Comments    Posted under: Czytelnia

Zostałem poproszony, aby w krótkim artykule przedstawić dzień brata kleryka naszego seminarium. Chętnie się zgodziłem, sądząc, że to łatwy temat. Pomyślałem, że opiszę godzina po godzinie co robimy każdego dnia. Ale wyszła z tego sucha faktografia. Zabrałem się drugi raz do pisania. Tym razem, by opisać nasz dzień od strony duchowej, ale to co tym razem stworzyłem przypominało raczej plan formacyjny niż przebieg dnia.

glowne

I tak prosty temat, zaczął być dla mnie orzechem, którego nie mogłem zgryźć.

No właśnie… orzechem. Ostatnio w naszym ogrodzie grasuje wiewiórka  i czasami pokazuje się nam za oknem podczas wspólnych modlitw. Zdarza się, że ma ze sobą orzecha laskowego i zajmuje się rozgryzaniem jego twardej skorupy, by dostać się do jadalnego nasiona.

Pomyślałem, że trochę tak właśnie wygląda mój zwykły dzień w seminarium. Orzech to czas, który mam, twarda skorupa to wszystko co się dzieje w ciągu dnia, a nasiono to owoce działania we mnie Bożej łaski w tym czasie. Postaram się więc przybliżyć kilka elementów, które w moim odczuciu są najbardziej powszechnie obecne w naszym życiu seminaryjnym.

Pierwsze skojarzenie, które mi się nasuwa na myśl to konieczność współistnienia ze sobą w orzechu zarówno skorupy jak i nasiona. Skorupa jest potrzebna, by zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju owocu znajdującego się wewnątrz niej  i ochraniać go do czasu, aż będzie gotowy do spożycia. Natomiast owoc, który jest jadalną częścią orzecha, stanowi o jego wartości.

wielkie_rekolekcje

Chcąc teraz przełożyć ten obraz na rzeczywistość:

Taką skorupą czasową w przygotowaniu do kapłaństwa jest sześcioletnie seminarium, które rozpocząłem w zeszłym roku. To czas długi, ale potrzebny. Średniowieczny filozof i teolog, Anzelm z Canterbury powiedział, że wiara poszukuje zrozumienia. Rzeczywiście tak jest. Chociaż żadne pojęcie nie jest w stanie oddać tego jaki jest Bóg, to dzięki darowi rozumu, który każdy z nas otrzymał możemy również intelektualnie próbować poznawać Boga. Jan Paweł II w encyklice „Fides et Ratio” pisał, że „wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”. A więc poznając Boga, zaczynam też lepiej rozumieć samego siebie.

W związku z tym, że przygotowanie intelektualne ma duże znaczenie, na wykładach i osobistej nauce spędzamy znaczną część dnia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z kolei żywa wiara, jest upragnionym owocem, który pragniemy osiągnąć. Jest jak to nasionko ukryte w orzechu.

Myślę, że jej formowanie jest najważniejszym elementem w czasie seminarium. Bez niej studiowanie traci kluczowe odniesienie do Boga, który jest przecież dawcą mojego powołania i to On mnie tu (to znaczy do zakonu) przyciągnął siłą Swojej Miłości. Byłoby nie lada nieporozumieniem w trakcie studiów odstawić relację z Nim na dalszy plan! Dlatego też każdy dzień rozpoczynamy wspólnymi modlitwami oraz Eucharystią. To jest źródło i najważniejszy moment doby. Chce to powtórzyć: to jest najważniejsza chwila w ciągu dnia, nawet jeśli rano jestem zaspany, funkcjonuję na 20% i ciężko jest mi skupić uwagę na czymkolwiek. To tutaj najbliżej spotykam się z Jezusem i czerpię siłę do przeżycia przy Nim całego dnia.

Podobnie też wspólny brewiarz i modlitwa myślna, na której spotykamy się z braćmi kilkakrotnie w ciągu dnia. To okazja, by powierzyć się dobremu Bogu i by wsłuchać się w Jego głos. Święty Franciszek swoim braciom w Regule Zatwierdzonej podawał, że  „nade wszystko powinni pragnąć posiąść Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem, modlić się zawsze do Niego czystym sercem”. Staramy się odpowiedzieć na to wezwanie spotykając się codziennie na modlitwie: wspólnotowej, ale również indywidualnej i to nawet jeśli nie wygląda ona „doskonale” jakbyśmy sobie tego życzyli. Nasze braki dobrze pokazują, że zarówno wiara jak i modlitwa są darem, który otrzymujemy od Boga z hojności Jego łaski. Jak pisze św. Paweł do Koryntian: „Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.” (2Kor 12,9)

informacje_15

Dodatkową pomocą we wzrastaniu w życiu duchowym jest też codzienna lektura dobrej książki o tematyce duchowej i kierownictwo duchowe.

Dotychczas zaznaczyłem obecność w ciągu dnia nauki oraz modlitwy. Brakuje mi tutaj jeszcze podkreślenia jednego bardzo ważnego elementu mocno wpisanego w codzienność seminaryjną, a wypływającą z naszego kapucyńskiego charyzmatu. Mam na myśli życie braterskie. Jako bracia mieszkamy pod jednym dachem, codziennie wspólnie się modlimy, spędzamy razem czas na wykładach,  posiłkach i codziennej, albo prawie codziennej wspólnej rekreacji. Żyjąc we wspólnocie, co dzień przeglądając się w oczach braci, mam okazję lepiej poznać samego siebie i uczyć się (czasem w bólach) szczerej miłości do siebie i innych. Poza tym wspólnota to miejsce codziennej radości, spotkania i wymiany myśli. Mówiąc krótko: życie wspólnie z braćmi jest darem, danym i zadanym.

Oprócz trzech wyżej wymienionych elementów składających się na codzienność życia w seminarium(modlitwa, nauka i braterstwo) mógłbym opisać jeszcze inne, które nam towarzyszą, jak na przykład: praca, codzienne obowiązki domowe, pomoc przy parafii czy rozwijanie osobistych darów, które każdy z nas otrzymał. Zrezygnowałem jednak z tego, by wyraźniej wybrzmiało to, co w moim odczuciu jest najważniejsze i najbardziej powszechne w życiu seminaryjnym w naszej wspólnocie.

br. Marcin Galanty

Artykuł pochodzi z czasopisma „Zwiastun”, wydawanego przy naszej lubelskiej parafii na Poczekajce. 

DSC02658

1dc76b30df

Mieszkajcie w Biblii

kwi 13, 2014 by     No Comments    Posted under: Informacje

Dnia 12 kwietnia 2014 roku, nasi bracia z drugiego roku przyjęli posługę lektoratu. Posługi udzielił br. Piotr Stasiński, Wikariusz Prowincjalny oraz rektor seminarium. Podczas homilii br. Piotr podkreślił ważność posługi proklamowania Słowa Bożego w trakcie liturgii oraz zachęcił braci, aby „zamieszkali w Biblii” która powinna stać się dla nich siłą i natchnieniem w codzienności.

IMG_9583

Czym jest ta posługa?

Ustanowionymi lektorami są zazwyczaj klerycy podczas formacji seminaryjnej, a także ustanowieni przez biskupa mężczyźni żyjący w świecie. Lektor musi mieć odpowiednie przygotowanie. Czyta Słowo Boże, a poza liturgią przygotowuje innych do pełnienia tej funkcji. Poza Mszą świętą może, w imieniu Kościoła: przewodniczyć nabożeństwom (np. różaniec w kościele, Gorzkie Żale, Majowe, Czerwcowe, itp.), błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę i maszyny rolnicze, oraz (jeśli tak ustanowi biskup diecezjalny) dokonać chrześcijańskiego pogrzebu (stacja w domu zmarłego i na cmentarzu).

Posługa lektora jest zarezerwowana dla mężczyzn. Udziela jej biskup lub przełożony zgromadzenia zakonnego, odmawiając nad kandydatem stosowną modlitwę z Pontyfikału i wręczając kandydatowi księgę Pisma Świętego.

Kanon 1035 Kodeksu Prawa Kanonicznego wymaga, by kandydat do święceń diakonatu przez co najmniej pół roku pełnił urząd lektora.

W naszej wspólnocie głównym zadaniem lektorów jest posługa  zwłaszcza poprzez czytanie Słowa Bożego na liturgii oraz pomoc w błogosławieństwie pokarmów w Wielką Sobotę. 

Braciom którzy przyjęli posługę życzymy wytrwałość w jej wykonywaniu.

IMG_9571 IMG_9572 IMG_9573 IMG_9574 IMG_9575 IMG_9576 IMG_9577

Zrób wyłom dla Życia!

mar 20, 2014 by     No Comments    Posted under: Informacje

1977470_1432355347009855_2098710631_n

Pokój i Dobro!

25 marca o godzinie 18:00
zapraszamy serdecznie na Eucharystię z podjęciem duchowej adopcji,
a po niej na modlitwę adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem.
Razem z Maryją wpatrzeni w tajemnicę Zwiastowania będziemy rozważać jak wielką wartość ma życie, którym obdarzył nas Bóg.
Będziemy też dziękować Bogu za każde poczęte życie ludzkie, przepraszać za grzechy popełnione przeciw nienarodzonym dzieciom i osobom starszym, a także prosić o siłę do walki o poszanowanie podstawowych praw każdego poczętego człowieka.

Do zobaczenia

Znajdź nas na Facebooku!

lut 6, 2014 by     No Comments    Posted under: Informacje

Facebook-trouble

Od roku 2010 nasza strona internetowa www.klerykatijuniorat.pl jest również dostępna na Facebooku. Jeżeli posiadasz konto na tym portalu społecznościowym, to możesz również dostawać na swój profil najnowsze informacje z życia naszego seminarium i wspólnoty na lubelskiej Poczekajce. Zachęcamy do polubienia naszego profilu na Facebooku. Możesz to zrobić wciskając ikonkę F w prawym górnym roku naszej strony, wyszukując nas w swojej wyszukiwarce Facebook, lub wchodząc na adres profilowy naszej strony  facebook.com/klerykatijuniorat . Powiedz o nas innym.

Facebook_like_thumb

Akatyst – dźwięk i obraz

gru 10, 2013 by     No Comments    Posted under: Informacje

Zamieszczamy kilka zdjęć z Akatystu, oraz ścieżkę dźwiękową nagraną prostym dyktafonem. Przepraszamy, za szumy i wszelkie uchybienia. Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę i obecność. Niech Maryja, Matka naszego Pana Jezusa Chrystusa, będzie naszą orędowniczką u swego Syna.

IMG_8534IMG_8525IMG_8508IMG_8506IMG_8459IMG_8457

akatyst2


Tydzień misyjny!

paź 23, 2013 by     No Comments    Posted under: Informacje

W niedzielę 20 października rozpoczą się Tydzień Misyjny.  Jest to czas szczególnej modlitwy za misjonarzy. Tego dnia o godz. 19.00 w amfiteatrze naszego kościoła na Poczekajce odbyło się  spotkanie z br. Januszem Kaźmierczakiem, kapucynem – misjonarzem z Papui Nowej Gwinei oraz koncert muzyki wczesnochrześcijańskiej – mozarabskiej – w wykonaniu p. Michała Kaczora na instrumentach biblijnych.

IMG_7552

Ponadto przez cały dzień  można było nabyć książkę br. Janusza Kaźmierczaka „Papua Nowa Gwinea. W krainie rajskiego ptaka” a także kalendarze misyjne. Dochód ze sprzedaży był przeznaczony na wsparcie misji kapucyńskich naszej prowincji. Przez całą niedziele kazania głosił w naszym kościele br. Łukasz Lewczuk – prowincjalny sekretarz misyjny.

IMG_7527

W ramach Tygodnia Misyjnego od piątku do niedzieli (25-27 października) na Poczekajce będziemy zbierać makulaturę, wspierając materialnie wykończenie przychodni zdrowia w Essassa w Gabonie, gdzie pracują nasi bracia . Od 2007 roku prowadzona jest zbiórka na rzecz budowy i wyposażenia ośrodka zdrowia w Essassa, przy pierwszej misji Braci Kapucynów w Gabonie. Przy misji działa szkoła podstawowa i przedszkole, brakuje przychodni zdrowotnej, która mogłaby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców. Najtrudniejszy etap prac jest ukończony. Ośrodek ciągle potrzebuje wykończenia i wyposażenia w niezbędne zaplecze. Odpowiedzialnym za realizację projektu jest obecnie br. Grzegorz Świderski.

Zobacz więcej na stronie sekretariatu misyjnego:

http://www.misje.kapucyni.eu/

IMG_7571IMG_7569

 

IMG_7531IMG_7498IMG_7513

Spotkanie z Dobrodziejami!

cze 15, 2013 by     No Comments    Posted under: Informacje

W dniu 12 czerwca 2013 r. w związku z podsumowanie roku akademickiego, odbyło się tradycyjnie spotkanie z dobrodziejami naszego seminarium. W spotkaniu udział wzięło około 30 osób wspierających dzieło formacji seminaryjnej w sposób duchowy, intelektualny i materialny. Całe wydarzenie składało się z wspólnej Eucharystii połączonej z Nieszporami,  uroczystej kolacji w refektarzu klasztornym oraz pokazu multimedialnego podsumowującego rok akademicki 2012/2013.

 

Obraz 159
Obraz 128

Obraz 145

 

Był to również dzień, kiedy odczytano oficjalny dekret Ministra Prowincjalnego Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów o ustanowieniu bł. Henryka Krzysztofika – rektora seminarium ,oraz bł. Fidelisa Chojnackiego – kleryka, nowymi patronami seminarium obok św. Wawrzyńca z Brindisi – doktora Kościoła. Od tego roku – 12 czerwca we wspomnienie Błogosławionych Braci Męczenników II wojny światowej będzie obchodzone święto patronalne naszego seminarium.

Obraz 087

bhk2

fidelis

Tego dnia swoją pracę magisterską obronił również brat Piotr Strełko. Owo wydarzenie było jednoznaczne z zakończeniem przez niego formacji seminaryjnej. Br. Piotr został skierowany do naszego klasztoru w Gorzowie Wielkopolskim do posługi katechety.

Obraz 075

 

[nggallery id=55]

Szukaj

Kalendarz

Styczeń 2015
N P W Ś C P S
« gru    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031